سرویس مذهبیافکارنیوز- زید شحّام از امام صادق - علیه السّلام - روایت کرده است که حضرت فرمود:
«اطلبوا الدّعاء فی اربع ساعات: عند هبوب الرّیاح، و زوال الافیاء، و نزول المطر، و اوّل قطرة من دم القتیل المؤمن، فانّ ابواب السّماء تفتح عند هذه الاشیاء».
«در چهار وقت به دنبال دعا باشید: وزش باد، زوال سایه‏ ها(که همان ظهر شرعى است)، نزول باران و اولین قطره از خون مؤمن، چون در این اوقات، درهاى آسمان گشوده خواهد شد».

و نیز از آن حضرت نقل شده است که فرمود:
«اذا زالت الشّمس فتحت ابواب السّماء و ابواب الجنان و قضیت الحوائج العظام».
«وقتى زوال آفتاب(ظهر شرعى) فرا رسید، درهاى آسمان و درهاى بهشت گشوده خواهد شد و حاجتهاى بزرگ بر آورده خواهد گردید».
سؤال شد از چه هنگام؟ فرمود:
«مقدار ما یصلّى الرّجل اربع رکعات مترسّلا».
«به مقدارى که بتوان یک نماز چهار رکعتى، بدون عجله و سر فرصت خواند».

منبع:آيين بندگى و نيايش (ترجمه عدة الداعي)، ص‏81و82.