سرویس مذهبیافکارنیوز- معصوم علیه السّلام فرمودند:
کسى که نیم آشامیده مؤمنى را به خاطر تبرک بنوشد، خداوند فرشته‏اى بین این دو مى ‏آفریند که تا روز قیامت برایشان استغفار نمایند.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
در نیم خورده یا نیم آشامیده مؤمن شفاى هفتاد بیمارى است.

رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله و سلّم فرمودند:
بنده‏ اى نیست که در راه خدا بگونه ‏اى برادرش را مورد لطف و محبت قرار بدهد، مگر این که خداوند از خدمتکاران بهشتى به خدمت او خواهد گمارد.

منبع:ثواب الأعمال و عقاب الأعمال / ترجمه بندرريگى، ص: ۳۲۵.