سرویس مذهبیافکارنیوز- رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله و سلّم فرمودند:
کسى که به گونه‏ اى با برادر خود دیدار کند که خوشحال مى‏ شود براى این که او را خوشحال سازد، خداوند در روز قیامت او را خوشحال مى ‏نماید.
و کسى که به گونه‏ اى با برادر خود روبه رو شود که ناراحت مى ‏شود براى این که او را ناراحت کند، خداوند در روزى که او را ببیند، او را ناراحت خواهد نمود.

منبع:ثواب الأعمال و عقاب الأعمال / ترجمه بندرريگى، ص326.