سرویس مذهبیافکارنیوز- امام حسن مجتبی(ع) می فرماید:

بدانید که همانا خدایتان شما را بیهوده نیافریده، و سر خود رها نکرده است. مدّت عمر شما را نوشته و روزى شما را میانتان قسمت کرده تا هر خردمندى جایگاه خود را بشناسد و بداند آنچه براى او مقدّر و معیّن شده نصیب او خواهد شد و آنچه از آن او نیست نصیبش نخواهد شد.

خداوند هزینه دنیاتان را به عهده گرفته و شما را براى عبادت خویش فراغت ارزانى داشته و به سپاسگزارى تشویق فرموده و نماز را بر شما واجب نموده و به تقوى سفارشتان کرده و تقوى را نهایت خرسندى خویش قرار داده است. تقوى در هر توبه و سر هر حکمت و مایه شرافت هر رفتارى است. هر که از تقوا پیشگان کامیاب گردید در اثر تقوى بوده است.

خداوند تبارک و تعالى مى ‏فرماید: «مسلّما تقوا پیشگان را رستگارى است» و مى‏ فرماید: «و خدا کسانى را که تقوا پیشه کرده ‏اند به پاس کارهایى که مایه رستگارى‏شان بوده، نجات مى ‏دهد. عذاب به آنان نمى‏ رسد و غمگین نخواهد گردید». پس اى بندگان خدا تقواى الهى را رعایت کنید وبدانید که هر که براى خدا تقوى ورزد خداوند راه خروج از فتنه‏ ها را به او بنمایاند و او را در کارش موفّق سازدو اسباب هدایت او را فراهم نمایدو حجّت او را پیروز گرداند و روسفیدش کند و دلخواهش را به او بدهد و «در زمره کسانى خواهد بود که خداوند ایشان را گرامى داشته[یعنى‏] با پیامبران و راستان و شهیدان و شایستگان خواهد بود و آنان چه نیکو همدمانند».

منبع:
۱ - سوره نبأ(۷۸)، آیه ۳۱.
۲ - سوره زمر(۳۹)، آیه ۶۱.
۳ - سوره نساء(۴)، آیه ۶۹.
4- تحف العقول / ترجمه حسن زاده، ص: ۴۰۱.