سرویس مذهبیافکارنیوز- یونس بن ظبیان از امام صادق علیه السّلام روایت کرده است:

کسى که در گرما یک روز را روزه بدارد و تشنگى را تحمل کند، خداوند هزار فرشته را بر او مى ‏گمارد تا دستهاى خود را بر روى او کشیده و او را بشارت دهند، و پس از آنکه افطار کرد خداوند مى‏ فرماید:
چقدر خوش بویى! اى فرشتگان من گواه باشید که من او را آمرزیدم.

منبع:پاداش نيكيها و كيفر گناهان / ترجمه ثواب الأعمال، ص148.