به گزارش افکارنیوز، انسان‌ها زمانی که همدیگر را می‌بینند باید با دست دادن به یکدیگر و گشاده‌رویی محبت‌های خود را ابراز کنند.

در این رابطه پیامبر(ص) می‌فرمایند: هرگاه برادران و دوستان خود را دیدید، دست بدهید.

امام صادق(ع) به روایت از پیامبر(ص) فرموده‌اند: هرگاه با یکدیگر ملاقات می‌کنید، با سلام و دست دادن باشد و هرگاه از یکدیگر جدا می‌شوید با طلب آمرزش از درگاه خداوند(واستغفار و دعا برای یکدیگر).

پیامبر(ص) در حدیثی دیگر می‌فرمایند: با هم دست بدهید که دست دادن کینه را می‌زداید.

امام صادق(ع) فرموده‌اند: هیچ‌گاه پیامبر(ص) با کسی دست نداد که(نخست پیامبر) دستش را(از دست او) بکشد، بلکه صبر می‌کرد تا این‌که آن کس(با پیامبر دست داده بود) دست خود را بکشد.

پی نوشت:

خصال / ۶۳۳

امالی طوسی ۱/۲۱۹

بحار ۷۷/۱۵۸

اصول کافی ۲/۱۸۲

تحف‌العقول / ۲۶۵

منبع: الحیات، محمدرضا حکیمی