به گزارشافکارنیوز، با توجه به تاکید خداوند متعال در قرآن کریم در سوره آل عمران، آیه ۱۰۳ بر لزوم وحدت مسلمانان و همچنین اهمیت حفظ وحدت میان مسلمانان ایران و جهان بر آن شدیم تا به بررسی نظرات بیان شده توسط روحانیون، علما و مراجع شیعه و سنی در باب وحدت بپردازیم. سخنانی که محور مشترک همه ی آن ها، تقویت اشتراکات و گفتگوی عقلانی، مستند و مستدل بر روی اختلاف ها با هدف رفع آنها و نزدیک تر شدن به یکدیگر می باشد.