به گزارش افکارنیوز، هر کاری که در این دنیا انجام می‌دهیم پاداشی در آخرت دارد که برخی اعمال باعثسنگین شدن پرونده ما و برخی از اعمال سبب سبک شدن پرونده اعمال است.

رسول خدا(ص) در حدیثی با اشاره به پاداش‌های کسی که به عیال خود خدمت کند، به حضرت امیر(ع) می‌فرمایند:

ای علی! هر کس از خدمت کردن عیال عار نداشته باشد، خدا او را بدون حساب وارد بهشت می‌کند.

ای علی! خدمت به خانواده، کفاره گناهان کبیره است و غضب پروردگار را فرو می‌نشاند، خدمت به خانواده مهریه حورالعین است، حسنات و درجات را زیاد می‌گرداند.

ای علی! هر کسی به خانواده خود خدمت نمی‌کند؛ مگر صدیق یا شهید یا مردی که خدا ارادۀ خیر دنیا و آخرت را دربارۀ او دارد.

امام صادق(ع) فرموده‌اند: سه خصلت است که در هر که باشد وارد بهشت می‌شود و خداوند از حوریان بهشتی نصیب او می‌کند، هر طور و هر قدر که او بخواهد: فرو بردن خشم، صبر و مقاومت بر شمشیرها به خاطر خدای متعال، وقتی کسی به مال حرام می‌رسد، آن را بخاطر خدا ترک کند.

پی نوشت:

جامع الأخبار، ص: ۱۰۳ - تاج الدین شعیری، قرن ششم

بحارالانوار، جلد ۷۵ صفحه ۱۷۱ حدیث ۵