سرویس مذهبیافکارخبر-

امشب دلم هوس پرواز دارد
تا در این راه بندان آسمان
مسافر حرمی شوم
که خورشید همیشه در آنجا پرتو افشانی می کند
مشهد، گنبد، گلدسته
و کبوتران همیشه در پرواز
می خواهم بر لب پنجره ای بنشینم که همیشه گشاده است
و عطر دل انگیز اسپند و عود را استشمام کنم
می خواهم از دلتنگی هایی بگویم که راه نفسم را بند آورده
می دانم برای زیارتت
نیاز نیست دست هایم را به پنجره فولادت گره بزنم
دور دور هم که باشم
یقین دارم
در میان آنهمه همهمه زائرانت
صدایم را می شونی
به رسم همیشگی
دست بر روی سینه ام می گذارم و می گویم
سلام بر تو
اى على بن موسى الرضا
ای الشمس الشموس
ای آقای عطوف
ای امام رئوف
برای ورود به بارگاهت اذن دخول می خواهم آقا:
پروردگارا
بر درگاهی ایستاده ام
از درهای خانه پیامبرت(ص)
که درود تو بر او و آل اطهارش

برای ورود به این بارگاه
نخست از تو خدای خوبم اذن می طلبم
و بعد از رسول تو(ص)
و علی بن موسی الرضا(ع)
و سوم از فرشتگانت که مقیم همیشگی این حرم شریفند
پس
ای رسول خدا اجازه می دهید تا داخل گردم
ای حجت خدا آیا وارد شوم
آیا وارد شوم ای فرشتگان مقرب خدا۱
بار الها
درورد و رحمت فرست
بر علی بن موسی الرضا(ع)
آن پیشوای پارسا و منزه
و حجت تو، بر هر که روی زمین است و زیر خاک ۲

پی نوشت:
۱ - منتخبی از اذن دخول حرم شریفه.
2-منتخبي از صلوات خاصه امام رضا(ع) .