به گزارش افکارنیوز، تحقیر کردن دیگران از رفتارهای ناشایست و مذموم انسان است که نه تنها آموزه های دینی بلکه اخلاق نیز آن را نفی و طرد کرده اند.

پیامبر اکرم(ص) می فرمایند: رسول اکرم(ص) در نکوهش تحقیر دیگران می فرمایند: «هر کس مرد یا زن مؤمنی را خوار و ذلیل شمارد و یا به سبب تهیدستی یا کم بضاعتی حقیر شمارد، خدای تعالی در روز رستاخیز او را انگشت‏نما و سپس رسوا و مفتضحش کند.»

و نیز می فرمایند: «هیچ مسلمانى را خوار و حقیر مشمار؛ زیرا کوچک آنان هم نزد خداوند بزرگ است.»
امام صادق(ع) می فرمایند: «هر که مؤمن بینوایى را حقیر شمارد، خداوند پیوسته او را تحقیر کند و دشمنش دارد تا آن گاه که از تحقیر او دست بردارد.»

همان حضرت(ع) فرموده اند: «جبرئیل به محضر رسول اکرم(ص) شرفیاب شد، عرض کرد: خدایت می گوید هر کس بنده مومن مرا اهانت نماید با ستیز و جنگ به استقبال من آمده است.»
همچنین، می فرمایند: «هر کس نیاز مومنی را برآورده کند بدون اینکه او را خوار نماید، در بهشت اسکان داده شود.»

امام رضا(ع) فرموده اند: «هر کس مسلمان فقیری را ببیند و بر خلاف روشی که به فرد ثروتمند سلام می کند بر او سلام کند، در روز قیامت خدا را در حالی که بر او خشمگین است ملاقات خواهد نمود.»
همچنین، امام صادق(ع) می فرمایند: «هر که مؤمن بینوایى را حقیر شمارد، خداوند پیوسته او را تحقیر کند و دشمنش دارد تا آن گاه که از تحقیر او دست بردارد.»

پی نوشت ها:
میزان الحکمه
مستدرک الوسائل
أمالی شیخ صدوق