به گزارش افکارنیوز، یکی از سوالات مطرح در خصوص مقدار مهریه حضرت فاطمه اینکه مهریه حضرت به پول امروزه چقدر است؟

پاسخ: مهر حضرت فاطمه زهرا(س) پانصد درهم یعنی پانصد مثقال نقره مسکوک می باشد. در حقیقت مهر حضرت فاطمه(س) همان زره حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام بود که آن را به پانصد درهم و بنابر نقلی چهارصد درهم فروختند، البته قول اوّل مشهورتر است.

تعیین و تطبیق مهر السنه با قیمتهای رائج امروز، متغیّر و سیّال است و روزانه متفاوت می شود. جهت تعیین قیمت پانصد درهم باید به صرّافی ها و جواهر فروشیها مراجعه کرده و قیمت روز یک درهم(یک مثقال نقره مسکوک) را پرسید و به این طریق مهرالسنه حضرت فاطمه(س) به نرخ روز معین می شود. البته مرحوم سبزواری در مهذب الاحکام قیمت هر درهم را به گرم چیزی معادل ۲.۶نقره بیان می کند.


مهذب الاحکام ،چ۲۹،ص۷۳