سرویس مذهبیافکارنیوز- ابو الحسن امام کاظم(ع) می فرمایند:

اگر به فرزندان خود وعده چیزى مى‏ دهید، به وعده خود وفا کنید چراکه آنان تصور مى‏ کنند شما روزى‏ رسان آنان هستید. خداوند - عز و جل - از پامال شدن حقوق بانوان و کودکان چنان خشم مى‏ گیرد که از سایر خطاها خشم نمى‏ گیرد.
حضرت صادق(ع) می فرمایند: وجود فرزند مایه آزمایش والدین است.

پی نوشت:گزيده كافى، ج‏۵، ص: ۲۰۵