سرویس مذهبیافکارنیوز- محمّد بن مسلم گوید:

امام باقر علیه السلام فرمود: مردى نزد پیامبر صلى الله علیه و آله آمد تا درباره ازدواج با آن حضرت مشورت کند. پیامبر صلى الله علیه و آله به او فرمودند: آرى ازدواج کن و بر تو باد به همسرى که دین‏مدار باشد خدا خیرت دهد!

حضرت فرمود: مَثَل زن شایسته مَثَل کلاغ اعصم است که قابل دسترسى نیست. پرسید: کلاغ أعصم چیست که دسترسى به آن مقدور نیست؟ حضرت فرمود: کلاغى که یکى از دو پایش سفید باشد.»

رسول خدا صلى الله علیه و آله نهى کردند از اینکه با زنى به دلیل مال و زیبایى ازدواج شود حضرت فرمودند:مالش او را سرکش مى‏ سازد و زیبایى‏ اش او را به هلاکت مى‏ کشاند بر تو باد به ازدواج با زن دین‏مدار.

اسحاق بن عمار گوید: «از امام صادق علیه السلام شنیدم که مى‏ فرمود: کسى که با قصد ثروت و دارایى زنى با او ازدواج کند خداوند متعال او را درمانده آن دارایى خواهد کرد.»

امام صادق علیه السلام فرمود: «اگر مردى زنى را به دلیل زیبایى و یا مالش بگیرد به آن واگذار مى‏ گردد ولىاگر به خاطر دین و فضیلتش با وى ازدواج کند خداوند مال و زیبایى را روزى او مى‏ گرداند

خداوند متعال فرموده است: «مردان و زنان بى‏ همسر خود را همسر دهید همچنین غلامان و کنیزان صالح و درستکارتان را اگر فقیر و تنگدست باشند، خداوند از فضل خود آنان را بى‏ نیاز مى‏ سازد، خداوند گشایش دهنده و آگاه است.»

امام صادق علیه السلام فرمود: «اگر مردى براى زیبایى یا دارایى زنى با او ازدواج کند به همان زیبایى و دارایى وانهاده مى‏ شود و اگر براى دین‏مدارى زنى با او ازدواج کند خدا زیبایى و دارایى را به او خواهد داد.»

پی نوشت:منابع فقه شيعه (ترجمه جامع أحاديث الشيعة)، ج‏۲۵،ص158و159.