به گزارش افکارنیوز، مولودی خوانی حاج محمود کریمی برای امام حسین(ع)

امشب چشمام مثل بارونه