سرویس مذهبیافکارنیوز- حضرت علی علیه السلام می فرمایند:
اى مردم، آن کس که از برادرش استوارى در دین و درستى راه را مى‏ داند نباید گفتار بیهوده(غیبت) مردم را در حق او بشنود.
بدانید که تیرانداز گاهى تیر مى ‏اندازد و تیرش به خطا مى ‏رود، سخن هم(هر چه باشد) اثر مى‏ گذارد ولى نادرست آن از بین مى‏ رود، و خداوند شنوا و شاهد است.

آگاه باشید که بین حق و باطل جز چهار انگشت فاصله نیست.[توضیح این سخن‏ را از امام خواستند، حضرت انگشتان دست را به هم چسباند و بین گوش و چشم قرار داد، سپس فرمود:] باطل آن است که بگویى شنیدم، و حق آن است که بگویى دیدم‏.

پی نوشت:نهج البلاغه / ترجمه انصاريان، ص: ۳۱۰ .