سرویس مذهبیافکارنیوز- پیامبر صلى اللَّه علیه و آله از شرّ قوم خود فرار کرد در حالى که آنان را به خدا دعوت مى‏ کرد تا آنجا که به غار فرار کرد. اگر آن حضرت یارانى علیه آنان مى ‏یافت فرار نمى ‏کرد. اى معاویه من هم اگر یارانى پیدا مى ‏کردم با تو بیعت نمى ‏کردم.

خداوند هارون را در وسعت قرار داد هنگامى که او را ضعیف شمردند و نزدیک بود او را بکشند و یارانى علیه آنان نیافت. همچنین خداوند پیامبر را در وسعت قرار داد هنگامى که از قومش فرار کرد و یارانى علیه آنان نیافت. من و پدرم نیز از طرف خداوند در وسعت هستیم زمانى که امّت ما را رها کردند و با غیر ما بیعت کردند و ما یارانى نیافتیم.
اینها سنّت‏ها و مثل هاست که یکى پس از دیگرى مى ‏آید.

پی نوشت: أسرار آل محمد علیهم السلام / ترجمه کتاب سلیم، ص۶۵۶.