سرویس مذهبیافکارخبر- مردى از اصحاب امام رضا علیه السّلام بیمار شد، آن حضرت‏ عیادتش فرمود و به او فرمود: حال خود را چگونه می یابى؟

عرض نمود: مرگ را دیدم بعد از آنکه از خدمت شما مرخص گردیدم،

فرمود: چطورش دیدى؟

عرض نمود: عجب دردناک و شدید،

فرمود: مرگ را ندیده ‏اى و لیکن حالتى را دیده‏ اى که بدان با خبرت می کند و بعضى از حالات آن را به تو می شناساند، این است و غیر از این نیست کهمردم دو قسمند یکى راحت یافته به مرگ و دیگرى مرگش سبب راحت خلق گردیدهپس تازه کن ایمان را به خدا و به نبوت و به ولایت ائمه هدى که به استراحت باشى،
آن مرد به فرموده حضرت عمل کرد.

پی نوشت:ترجمه الاعتقادات، ص66.