سرویس مذهبیافکارخبر -امام صادق(ع) می فرمایند:
هرگاه مؤمن به برادر[دینى] خود تهمت بزند، ایمان در قلب او از میان مى‏ رود، همچنان که نمک در آب، ذوب مى ‏شود. ۱

امام علی(ع) فرمود:
بهتان زدن به آدم بی گناه(گناهش) بزرگتر از آسمان است.

پیامبر اکرم - صلی الله علیه و آله - فرمود:
فاسق چهار نشانه دارد:(اشتغال به) لهو، لغو، دشمنی و بهتان.

پی نوشت:
۱ - کافى، ج ۲، ص ۳۶۱، ح ۱.
۲ - بحار الانوار، ج ۷۸، ص ۳۱.
۳ - بحار الانوار، ج ۱، ص ۱۲۰.