به گزارش افکارنیوز،

پسر 12 ساله ام به منزل یکی از نزدیکان می رود که از ماهواره به شکل نادرست استفاده می کنند. آیا این گونه ارتباط ها روی فرزندم اثر نامطلوب خواهد داشت؟
بدون تردید، محیط بر روح و روان انسان اثر می گذارد.
امام علی(ع) فرمود: اذا خبثَ الزمانُ کسدت الفضائل " 1 " آن گاه که زمان[ = محیط] پلید شود، فضیلت ها از بین خواهد رفت.
اگر محیط نامناسب، با استفاده نادرست از ماهواره همراه شود، بدتر خواهد بود.

برخی از آثار منفی ماهواره بر نوجوان، فساد و به ابتذال کشاندن آنها ، توهین به ارزش های دینی و اعتقادی و بی اهمیت جلوه دادن آنها ، تفسیرهای انحرافی از دین و مفاهیم دینی و سست کردن باورهای دینی نوجوانان است.
نشانه این تأثیرهای منفی، شبهاتی است که برای نوجوانان ایجاد می شود و در قالب پرسش های فراوان خود را نشان می دهد.
تأثیر محیط، به ویژه در ابتدای نوجوانی(12 تا 14) به سبب بروز غریزه جنسی و زمینه شکل گیری شخصیت، افزون تر است.

پی نوشت :

1- ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج20، ص 270