به گزارش افکارنیوز،

متن این حدیث از کتاب «جعفریات» و ابوعلی محمد بن اشعث کوفی نقل می‌شود.

 

امام سجاد(ع) در روز عرفه صدای نیازمندی را شنید که گدایی می‌کرد. به او فرمود: «وای بر تو! آیا در مثل چنین روزی از غیر خدا درخواست می‌کنى، درحالی‌که در این روز برای بچه‌هایی که در شکم مادران هستند، امید سعادت و خوشبختی می‌رود».

 

منبع: جعفریات، ج 114، ص 415.