به گزارش افکارنیوز،
پیامبر اکرم (ص) در توصیه ای زیبا  به پسران جامعه برای انتخاب همسر می فرمایند: بهترین زنان، زنی که دارای این ویژگی ها باشد:
 
1. آمادگی ( ذاتی و ارادی ) برای بارداری بسیار داشته باشد.
 
2. با محبت باشد.
 
3. با عفت و پاکدامن باشد.
 
4. در میان بستگانش سربلند و در نزد شوهرش فروتن باشد.
 
5. خود را در نزد شوهر بیاراید.
 
6. در نزد دیگران، حجاب و وقار و شرم خود را حفظ کند.
 
7. سخن شوهر را بشنود و از او اطاعت کند.
 
8. وقتی با شوهر خلوت کرد، آنچه او خواست دریغ نکند.
 
9.همانند مرد شوخ و بذله گو نباشد.
 
منبع:اصول کافی جلد2  صفحه 324