به گزارش افکارنیوز،

همه مراجع: مسح بر روى جوراب باطل است (هر چند نازک باشد).

منابع :

همه مراجع ، توضیح المسائل مراجع، م 259؛ آیت الله خامنه‏ اى، اجوبه، س 114؛ آیت الله وحید، توضیح المسائل، م 265.