به گزارش افکارنیوز،
 کسی که روزه قضا دارد، اگر به اعتکاف برود باید نیّت روزه قضا کند یا روزه ماه رجب؟
 
باید به نیت روزه قضا بجا آورد زیرا تا روزه قضا را انجام نداده نمی تواند نیت روزه مستحبی نماید.