به گزارش افکارنیوز،

همه مراجع: گوش دادن به غنا حرام است ؛ خواه خواننده، ایرانى باشد و یا خارجى.

منبع:

 

آیت الله تبریزى، استفتاءات، س1069 ؛آیت اللهخامنه‏اى، اجوبة الاستفتاءات، 1142 ؛آیت اللهفاضل، جامع‏المسائل، ج1، س1724 ؛آیت اللهصافى، جامع‏الاحکام، ج2، س1671 ؛آیت اللهنورى، استفتاءات، ج2، س549 ؛آیت اللهمکارم، استفتاءات، ج2، س709 و ج1، س531 ؛آیت اللهسیستانى، sistani.org، (موسیقى)، س23 ؛ دفتر:آیات عظام بهجت، امام و وحید.