به گزارش افکارنیوز،

آیا مى‌توان بعد از گفتن «بسم الله الرحمن الرحیم»، سوره نماز را معین کرد، یا از سوره‌اى به سوره دیگر عدول نمود؟

«بسم الله الرحمن الرحیم» در سوره حمد جزو سوره است ولى در سوره‌هاى دیگر قرآن جزو سوره نیست، پس اگر «بسم الله الرحمن الرحیم» را به قصد سوره‌اى خواند و تغییر قصد داد و سوره دیگر خواند، تکرار «بسم الله الرحمن الرحیم» لازم نیست.