به گزارش افکارنیوز،

صدای قدم‌های ماهِ خوبی‌ها، ماه میمهانی خدا به گوش می رسد  و اینک در آستانه ماه مبارک رمضان هستیم، ماهی خداوند در آن روزه را بر همگان واجب کرد تا به وسیله آن، دست بندگانش را بگیرد و آنان را رشد دهد. امام صادق (ع) در حدیثی درباره میراث روزه‌داری می‌فرماید: 

خداوند متعال به پیامبر اکرم (ص) فرمود: ای احمد! عبادت 10 جزء است که 9 جزء آن، در طلب روزی حلال است، پیامبر عرضه داشت که پروردگاارا! مهم ترین عبادت چیست؟ 

ندا رسید: مهم ترین عبادت «روزه» است. 

ای احمد! آیا می‌‌دانی میراث روزه‌داری چیست؟

پیامبر عرضه داشت: خیر. 

خداوند فرمود: میراث روزه، کم خوردن و کم گفتن است.

منبع: آداب النفس، جلد 1، صفحه 11