به گزارش افکارنیوز،

اینجانب کارگر شاغل در شرایط بسیار بد آب و هوایی (گرمای 45 درجه) و کار سنگینم که روزه گرفتن برایم بسیار مشکل است؛ به طوری که کارم را تحت تاثیر قرار می دهد و ممکن است به اخراجم منجر شود؛ تکلیفم چیست؟

اگر مرخصی و اشتغال موقت به شغل دیگری که با روزه گرفتن منافاتی ندارد و یا مسافرت در ابتدای هر روز برای شما امکان ندارد، باید روزه بگیرید و اگر در بین روز، روزه برای شما ضرر یا مشقت زیاد داشته باشد – به طوری که شما را از ادامه کار باز می دارد که لازمه امرار معاش است – افطار برای شما جایز است و بعدا باید آن را قضا کنید؛ ولی در غیر این صورت، ترک آن به جهت برخی عذرها جایز نیست.

توضیح : می توانید پس از اذان صبح به قصد سفر از شهر خارج شده و پس از حد ترخص مجاز به افطار روزه هستید، ولی حداقل باید 22.5 کیلومتر از شهر دور شده و دوباره برگردید تا مسافرت شرعی محقق شود.

آیت الله سیستانی: البته در چنین مواردی احتیاط واجب این است که در خوردن و‌ آشامیدن به مقدار ضرورت و پیدا کردن توان کاری اکتفا کنند و به حدی نباشد که مانند روزهای معمولی بخورند و بیاشامند.