به گزارش افکارنیوز،

از صاحب تفسیر المیزان علامه طباطبایی پرسیده شد:نحوه شرک بت پرستان در گذشته چگونه بود؟

ایشان در پاسخ گفتند:آنان به شرک در ذات قائل نبودند بلکه معتقد بودند که خدا به تعلق و حس درنمی آید و ممکن نیست او را عبادت کرد بلکه باید خدایانی را که به حس و عقل درمی آیند پرستش نمود.

علامه در ادامه پاسخ به این سوال می گوید:لذا آنان به شرک در ربوبیت حق اعتقاد داشتند و عده ای از بندگان خدا را به عنوان رب و پروردگار خدد انتخاب نموده و آنان را پرستش می کردند تا دل های آنان را به دست آورند و مورد عنایت آنان قرار گیرند.در نتیجه شفیع آنان نزد خداوند می شدند

ایشان در ادامه می گوید:خداوند متعال در سوره زمر آیه 3 به نقل از بت پرستان می فرماید:ما آنها را جز برای این که ما را هرچه بیشتر به خدا نزدیک کنند نمی پرستیم.

منبع:کتاب در محضر علامه طباطبایی، ص37