به گزارش افکارنیوز،

آیا مى‏توان خمس را در امور فرهنگى و احداث اماکن علمى و دانشگاهى، مصرف کرد؟

همه مراجع: باید طبق اجازه حاکم شرع مصرف شود.

 

منبع:

توضیح‏المسائل مراجع، م 1834؛آیت الله نورى، توضیح ‏المسائل، م 830؛آیت الله وحید، توضیح‏ المسائل، م  1843؛آیت الله خامنه‏ اى، اجوبة، س 1003 و 1004.