به گزارش افکارنیوز،

شب سوم محرم در هیئت رایة العباس(ع)

شب سوم محرم در هیئت رایة العباس(ع)

شب سوم محرم در هیئت رایة العباس(ع)

شب سوم محرم در هیئت رایة العباس(ع)

شب سوم محرم در هیئت رایة العباس(ع)