به گزارش افکارنیوز،

همه مراجع ( به جز آیت الله مکارم ): بعد از مرگ انسان، مى‌شود براى نماز و عبادتهاى دیگر او که در زندگى به جا نیاورده، دیگرى را اجیر کنند یعنى به او مزد دهند که آنها را به جا آورد. و اگر کسى بدون مزد هم آنها را انجام دهد صحیح است.

آیت الله مکارم: اجیر گرفتن براى قضاى نماز و عبادتهاى دیگر از طرف اموات خالى از اشکال‌ نیست، مگر در حجّ؛ و اگر کسى بخواهد در عبادتهاى دیگر اجیر بگیرد، قصد رجاء کند. امّا به جا آوردن نماز و روزۀ قضا و هم چنین نماز و روزۀ مستحبّى به قصد قربت و بدون گرفتن اجرت اشکالى ندارد.

پی نوشت:

توضیح المسائل مراجع، ج1، م 1533