به گزارش افکارنیوز،
 برای خواندن نماز کامل چند مکان را می توان به عنوان وطن در نظر گرفت . آیا شهر همسر هم وطن محسوب می شود.

بسم الله الرّحمن الرّحیم

انسان می تواند دو وطن داشته باشد برای انتخاب, زیرا وطن بر دو قسم است : 1- وطن اصلی یعنی جایی که وطن پدر و مادر یا یکی از آنها باشد , چه در آنجا متولد شده باشد چه در جای دیگر 2- وطن غیر اصلی یعنی جایی که انسان با اختیار خود به عنوان وطن انتخاب کند و قصد داشته باشد تا آخر عمر در آنجا زندگی نماید و یا اگر قصد ماندن همیشگی ندارد آن قدر در آنجا بماند که عرف مردم آنجا او را اهل آن شهر حساب کند-ولی اگر قصد دارد برای مدتی در محلی بماند و بعد بجای دیگر برود اگرچه مدت طولانی باشد آنجا وطن او محسوب نمی شود .


وطن شرعی محلی است که انسان قصد دارد برای همیشه آنجا را محل زندگی خود قرار دهد چه اینکه محل تولدش باشد یا نباشد. بنا بر این روستای محل تولدتان وطن شما محسوب است و تا وقتی قلبا از انجا اعراض نکرده اید ( یعنی اگر شرایط زندگی درانجا فراهم شود باز هم مایل به زندگی در انجا نباشید ) هر وقت به انجا می روید نمازتان تمام و روزه صحیح است اما شهرهمسر و وشهر های دیگر وطن محسوب نیست مگر قصد جدی داشته باشید انجا را برای همیشه تا اخر عمر محل زندگی قرار دهید در غیر این صورت هر وقت به انجاها می روید نمازتان شکسته و روزه صحیح نیست مگر قصد ماندن ده روز داشته باشید .