به گزارش افکارنیوز،

آیات عظام امام، مکارم وخامنه ای : روغن آن پاک اما بنابر احتیاط واجب نماز با آن باطل است. 

سیستانی: روغن آن پاک و استفاده غیر خوراکی از آن مانعی ندارد و نماز با آن نیز صحیح هست هر چند احتیاط مستحب است که از آن اجتناب کنند.

پی نوشت:

 توضیح المسائل مراجع؛ ج‌1، ص458، م 821