به گزارش افکارنیوز،

همه مراجع: برای شخصی که در مسجد حضور دارد و در حالی که نماز جماعت برپا شده نماز خود را به صورت فرادا می خواند، حاضر نشدن به نماز جماعت اگر از روى بى‌اعتنایى باشد، جایز نیست و سزاوار نیست که انسان بدون عذر نماز جماعت را ترک نماید.

پی نوشت:

توضیح المسائل مراجع، ج‌1، م1401