به گزارش افکارنیوز،

نجاسات یازده چیز است: 

اول و دوم: بول (ادرار) وغائط(مدفوع):  بول و غائط انسان و هر حیوان حرام گوشتى که خون جهنده(1) دارد، نجس است.

سوم: منى

چهارم: مردار

پنجم: خون

ششم و هفتم: سگ و خوک

هشتم: کافر

نهم: شراب ومایعات مست‌کننده

دهم: آبجو

یازدهم: عرق حیوان نجاستخوار. 

(1).حیوانی که خون جهنده دارد یعنی اگر رگ آن را ببرند، خون از آن جستن مى‌کند.

 نکته: هر کدام از موارد فوق توضیحاتی دارند که مقلدین محترم باید به توضیح المسائل مراجع تقلید مراجعه نمایند.

پی نوشت:

توضیح المسائل مراجع، ج‌1، م 83