به گزارش افکارنیوز،

در جواب به این سوال که "آیا وضو گرفتن با آب معدنی که برای زوار اربعین نذر شده و مشخص نشده که برای خوردن است یا کار مشخص دیگر و نذر عام زوار می باشد، اشکال دارد؟" آمده است:

در فرض سؤال جایز نیست، مگر این که بداند مالک آب رضایت دارد.