به گزارش افکارنیوز،

در پاسخ به سوال "آیا این درست است که از یک قبر بعد از گذشت چند سال می توان مجدداً استفاده کرد؟لطف کنید مدت سال را ذکر کنید." آمده است:

نبش قبر مسلمان جائز نیست مگر اینکه علم داشته باشیم که جسد از بین رفته و خاک شده باشد و میزان سال معتبر نیست.