به گزارش افکارنیوز،

همه مراجع: حواس‏ پرتى و غرق شدن در افکار مختلف، نماز را باطل نمى ‏کند؛ مگر به حدى غافل ‏شود که اگر از او بپرسند چه مى‏ کنى، نتواند پاسخ دهد که نماز مى ‏خوانم.

منبع:

توضیح ‏المسائل مراجع، م 945؛ آیت ‏الله نورى، توضیح ‏المسائل، م 946 و آیت ‏الله وحید،توضیح ‏المسائل، م 954.