به گزارش افکارنیوز،

آیات عظام امام، تبریزى، خامنه ‏اى، سیستانى و وحید: آرى، رقص زن براى شوهر و بر عکس آن جایز است.

آیات عظام صافى، فاضل، مکارم و نورى: تنها  رقص ‏زن براى‏ شوهر جایزاست.

آیةاللَّه بهجت: بنابر احتیاط واجب رقص زن و شوهر، براى یکدیگر جایز نیست.

تبصره 1 . فرض مسئله جایى است که زن و شوهر براى یکدیگر در خلوت برقصند و کس دیگرى نباشد و نیز حرام دیگرى مرتکب نشوند (مانند گوش دادن به موسیقى حرام و مانند آن).

تبصره 2 . کسانى که فرموده ‏اند رقص مرد براى همسرش جایز است، متذکر شده‏ اند که هر چند این کار حرام نیست ؛ ولى سزاوار است مؤمن از آن اجتناب کند.

منبع:

امام، استفتاءات، ج 2، (مکاسب محرمه)، س 35 ؛آیت الله تبریزى، استفتاءات، س 1042 و 1067 ؛آیت اللهخامنه ‏اى، اجوبةالاستفتاءات، س 1171 ؛آیت اللهسیستانى، sistani.org(رقص) ش 7؛آیت اللهمکارم، استفتاءات، ج 1، س 534 و 535 ؛آیت اللهصافى، جامع‏الاحکام، ج 2، س 1580 ؛آیت اللهفاضل، جامع المسائل، ج 1، س 1736 و 1738 ؛آیت اللهنورى، استفتاءات، ج 2 س 574.دفتر:آیات عظام بهجت ووحید.