به گزارش افکارنیوز،

همه مراجع: آرى، نجس است؛ هر چند خشک شده باشد اما زردابه‌اى که در حال بهبودى زخم در اطراف آن پیدا مى‌ شود، چنانچه معلوم نباشد خون است یا با خون مخلوط است و به آن نیزخون زرد  نگویند، پاک مى‌ باشد.

منبع :

توضیح المسائل مراجع، ج‌1، م 104

دفتر همه مراجع.