به گزارش افکارنیوز،

عکسی شور و حال و عشق وصف ناپذیری از سوی مردم بخصوص جوانان در راهپیمایی عظیم اربعین حسینی را مشاهده می کنید.