به گزارش افکارنیوز،

در پاسخ به سوال "پاک شدن چیزی چگونه  ثابت می شود؟" آمده است:

پاک شدن چیزی از سه راه ثابت می‌شود: ۱. خود انسان یقین کند چیزی که نجس بوده پاک شده است. ۲. ذوالید یعنی کسی که چیزی را در اختیار دارد (مانند صاحبخانه و فروشنده و خدمتکار) بگوید: پاک شده است. ۳. دو شخص عادل خبر دهند.