به گزارش افکارنیوز،

همه مراجع: اگر هنگام نماز، تخت حرکت زیادى نداشته و بدن در موقع قرائت و ذکر روى آن آرام باشد، نماز صحیح است.

منبع:

توضیح ‏المسائل مراجع، م 880