به گزارش افکارنیوز،

باید توجه داشت که فضایل و برکات درود و صلوات بر پیامبر و اهل بیت اطهارش بر مؤمنان و محبان خاندان رسالت و امامت پوشیده نیست. اهمیت آن به حدی است که خداوند متعال در کتاب هدایت، قرآن مجید، مؤمنان را امر به صلوات بر پیامبر می فرماید. (1)

در احادیث و روایات نیز کلمات بلندی در عظمت و شرافت این ذکر وارد شده است. که به عنوان نمونه چند مورد آن را اشاره می کنیم:

1. ملائکه برای فرستنده صلوات،صلوات می فرستند و برای او استغفار می کنند.2.سبب قرب به حق تعالی می گردد.3. موجب رضای حق تعالی می گردد. 4. موجب قرب به پیامبر ـ صلی الله علیه و آله ـ می گردد. 5. موجب شناخت آن حضرت می شود. 6. موجب کفاره گناهان می شود. 7. موجب استجابت دعا می شود. 8. موجب دفع نفاق می شود. 9. موجب درود و صلوات فرستادن جمیع خلایق بر صلوات فرستنده می شود. 10. موجب پاکیزه شدن اعمال می گردد. 11. موجب عافیت می گردد. 12. موجب نزول رحمت پروردگار می شود. 13. سبب طیب مجالس می شود. 14. موجب سنگینی میزان حسنات می گردد و...(2)

پی نوشت

1. سوره احزاب، آیه 56

2. شرح و فضایل صلوات،حسینی اردکانی، ص 45، تهران، انتشارات میقات، چاپ چهارم، 1375.