به گزارش افکار نیوز ؛ براساس استفتاء مقام معظم رهبری، در پاسخ به سوال " آیا نماز کسی که نماز دوم را بر اولی مقدم داشته؛ مثلا نماز عشا را جلوتر از مغرب خوانده صحیح است؟" آمده است :

اگر بر اثر اشتباه یا غفلت نماز دوم را مقدم داشته و بعد از تمام شدن نماز متوجه شده، نماز او صحیح است ولی اگر عمدی بوده، باطل است.