به گزارش افکار نیوز ؛ آیت الله بهجت (ره) :

کار خیر خود را  دست کم نگیرید ، در هرکار خیری خود را به قدر نخود هم شده شریک کنید ، شاید همان کارخیر بی ریا قبول و باعث نجاتتون شد.

ضمن اینکه انجام کار خیر توفیق آور است(توفیق زیارت، رفیق خوب، همسر و فرزند خوب و...)

انجام کارخیر اول، کارخیر دوم را براتون ارمغان میاره و این خیر دائمی باعث سعادتمندی و نجات انسان میشه..

 در حدیث داریم فرزند صالح میخواهی زیاد صدقه بده..صدقه دادن زمینه نسل صالح است..

صدقه تا هزار سال و تا ۷ نسل روی انسان اثر می‌گذارد.

فضائل الصدقه