به گزارش افکار نیوز ؛ پیامبر اکرم( صلی اللّہ علیه و آله ) می فرمایند :

 یا علی ! چنانچه  برای انجام کار از منزل خارج شدی ، آیة_الکرسی  را بخوان تا به خواسته ‌ات برسی.

 خصال شیخ صدوق ، ص۶۲۳