به گزارش افکارنیوز،

در استفتاء مقام معظم رهبری، در پاسخ به سوال "کسی که سال خمسی‌اش نزدیک است و یکباره پول هنگفتی که مورد نیاز است به دست می‌آورد (از محل کسب و رهن منزل) آیا برای این پول می‌تواند یک سال خمسی جدا در نظر بگیرد یا باید در پایان همان سال خمسش را بدهد؟" آمده است:

با مجموع درآمد همان سال روی هم حساب می‌شود و در زائد بر مؤونه خمس دارد، ولی پولی که به اسم رهن منزل از مستأجر گرفته، در واقع قرض است و خمس ندارد.