به گزارش افکارنیوز،

از جمله این موارد می‌توان واژه "اسراف" را نام برد چیزی که شاید اگر از امروز زندگی ما حذف شود زندگی‌ها خیلی ساده‌تر و مشکلات بسیار کمتر و آدم‌ها با هم صمیمی‌تر شوند...

"اسراف" زیاده روی در هر چیزی را شامل می‌شود که بخشی از معنای گسترده آن در آیات و روایات دینی به معنای هدر رفتن و خروج نحوه مصرف دارایی‌های آدمی از مسیر درست خداپسندانه آن است، حال از عمرش گرفته تا دیگر دارایی‌هایش...

در ادامه نکاتی پیرامون مضرات اسراف می‌آید:

امام صادق(ع):

"اموال، ودیعه و امانت الهی در دست انسان است و مصرف آنها باید دور از اسراف باشد."

"کسی که رزق یک روز خود را داشته باشد، ولی قانع نباشد و از مردم سوال و تکدی کند، از مسرفان است."

اسراف در غذا و پرخوری، منشأ بسیاری از بیماری‌های جسمی و روحی و همچنین مایه‌ی سنگدلی و محروم شدن از چشیدن مزه‌ی عبادت است، چنانکه پیامبر(ص) فرمودند:

«المعدة بیت کل داء»

"معده، کانون هر بیماری است."

پزشکی مسیحی پس از شنیدن این حدیث به مسلمانان گفت:

"تمام علم طب، در این سخن پیامبر شما نهفته است."

امام صادق(ع):

"آنچه باعث از بین رفتن مال و زیان رساندن به بدن باشد، اسراف است."

و در روایتی دیگر می‌خوانیم:

"آن چه در راه خدا مصرف می‌شود هرچند بسیار زیاد باشد، اسراف نیست و آن چه در راه معصیت خدا استفاده شود، هرچند اندک باشد، اسراف است."