به گزارش افکارنیوز،

در متن زیر حدیث نبوی درباره اینکه "چگونه بخل انسان را هلاک می‌کند؟" آمده است. 

عنِ النَّبِیِّ (ص) قَالَ: إِیَّاکُمْ وَ الشُّحَّ فَإِنَّمَا هَلَکَ مَنْ کَانَ قَبْلَکُمْ بِالشُّحِّ أَمَرَهُمْ بِالْکَذِبِ فَکَذَبُوا وَ أَمَرَهُمْ بِالظُّلْمِ فَظَلَمُوا وَ أَمَرَهُمْ بِالْقَطِیعَةِ فَقَطَعُوا.

پیامبر(ص) فرمود:

از بخل پرهیز کنید که پیشینیان شما با بخل هلاک شدند؛ بدین صورت که

به آنها گفت دروغ بگویید و دروغ گفتند

آنها را به ظلم دعوت کردند پس ظلم کردند

آنها را به قطع ارتباط دعوت کرد و آنها رابطه خود را [با دیگران] قطع کردند.

منبع: خصال، ج۱، ص۱۷۶